om oss
 

Vi på hundpedagogerna jobbar med vikt på relation och tillgodose hundens behov.
En hund som får sina behov tillgodosedda är mer balanserad och lättare att lära och hantera.
Vi jobbar på relationen genom att vara mycket med hunden och  vikten av lek, aktivering, motion och lydnad.
En balanserad, lydig hund är en lycklig hund.
               Vi samarbetar under namnet Hundpedagogerna men har egna företag.